Företagslösningar - Provtagning Covid-19

  • Företagskonto med fakturering

  • Provtagning på våra kliniker eller på er arbetsplats

  • Mobila provtagningsteam

  • Temporära provtagningsstationer

  • Smittspårning vid positiva provsvar

Information:

CovidLabs har hjälpt många företag, organisationer och regioner med provtagning för Covid-19 och står redo att hjälpa även er.

Är ni i behov av: 

- Möjlighet för er personal att snabbt kunna boka tid för provtagning på någon av 12 provtagningsenheter utan att den anställde behöver ligga ute med pengar?

- Provtagning där vi kommer till er arbetsplats vid ett enstaka tillfälle eller regelbundet?

- Mobila provtagningsteam för en flexibel provtagning inom ett större geografiskt område. 

- Temporära provtagningsstationer för tillfällig och storskalig testning

Om ni är i behov av något av detta eller har andra behov kontakta oss så återkopplar vi med kostnadsförslag.

Köpvillkor

1) Faktura skickas via e-post med 15 dagars förfallotid

2) Vid köp av bestämt antal provtagningar ges tillgång till bokning först då betalning av fakturan kommit CovidLabs tillhanda

3) Vid köp av bestämt antal tester görs ingen återbetalning av outnyttjade tester

4) Avbokning får göras fram till 24 timmar innan bokat besök

5) CovidLabs garanterar inte tillgång till tider utöver de som redan finns tillgängliga via bokningssidan.

I samarbete med:

©2021 by CovidLabs