... ...
 
 
Köpvillkor 

CovidLabs erbjuder provtagning för pågående infektion av Covid-19 samt utfärdande av friskhets/-reseintyg för Covid-19 till privatpersoner och företag. Vi samarbetar med Encia AB för provtagning och Synlab Medilab för biomedicinska analyser. För att kunna använda CovidLabs så måste du vara över 18 år eller ha godkännande från målsman. Vidare behöver du mobiltelefon samt ett mailkonto.

 

CovidLabs förbehåller sig rätten till prisändringar och står inte ansvariga vid fel orsakade av eller som kan härröras till Laboratorium som används för analys eller för postgången av proverna. CovidLabs återkopplar endast med provsvar samt ställer ut friskhets-/reseintyg. Om du upplever att du kan vara i behov av sjukvård eller av att träffa en doktor efter mottagna provsvar ska du direkt kontakta din närmaste vårdgivare. CovidLabs är inte ett substitut till traditionell sjukvård. CovidLabs följer konsumentköplagens (1990:932) regleringar samt övriga lagar som reglerar konsumenters köp i ett konsumentförhållande.

Kunder som köper provtagning för utfärdande av intyg där provsvaret påvisar pågående infektion kommer inte att få ett intyg men kommer att behöva betala fullt pris för tjänsten enligt aktuellt pris. CovidLabs kommer vid positivt provsvar att utföra smittspårning i enlighet med aktuella riktlinjer.

Vid intyg som kommer kund tillhanda efter mer än två dagar efter provtagningen ersätter CovidLabs som mest kunden kostnaden för den köpta tjänsten, CovidLabs friskriver sig från eventuella merkostnader som uppstår i samband med ett försenat intyg. 

Vid bokning av kund som innehåller felaktiga/saknade uppgifter (som exempelvis namn, personnummer, passnummer, m.m.) som orsakar försening av reseintyg tar CovidLabs ej ansvar. 

Betalning och avgifter

CovidLabs använder Klarnas betalningstjänst. Klarna  uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna är faktura, delbetalning, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt. Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, en påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Klarna. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna.

Ångerrätt/Avbokning

Efter genomförd bokning kan du avboka din tid fram till 2 timmar innan besök inträffar, därefter sker ingen återbetalning av köpet. 

Återbetalning sker inte per automatik vid avbokning. Vid avbokning skicka mail till info@covidlabs.se med kvittonummer, klinik som avbokning avser samt tid och datum för den avbokade tiden. När avbokning godkänts tar det 2-3 bankdagar innan återbetalning genomförts. 

Reklamation

Om du av någon anledning är missnöjd med tjänsten ber vi dig skicka ett meddelande och framföra dina synpunkter.