RT PCR-test med reseintyg

  • Intyget utfärdas på engelska och skickas med krypterad e-post

  • Provtagning måndag - torsdag i Uppsala och Stockholm (intyg dagen efter provtagning senast 12.00)

  • Provtagning måndag - onsdag på övriga orter (intyg TVÅ dagar efter provtagning senast 12.00)

  • Nu även provtagning på SÖNDAGAR i Gävle

fr. 1495kr

Information:

RT PCR-test är ett så kallat nasopharynxtest vilket innebär att man topsar med en pinne långt bak i näsan. Provsvaret visar endast negativt eller positivt svar för aktiv Covid-19-infektion. Ett negativt svar innebär att du är smittfri och inte har någon pågående infektion vid tiden för provtagningstillfället.

Reseintyget skickas vid negativt provsvar som pdf-fil via krypterad e-post till den e-postadress som uppgivits vid bokning. Vid positivt provsvar utfärdas inget intyg, då blir du kontaktad av en av våra läkare för rekommendationer samt smittspårning.

SYNLAB Medilab laboratorium, Täby Stockholm, utför analysen av proverna. SYNLAB Medilab är ackrediterat enligt ISO-15189:2012.

Inför testet ska du ha varit symptomfri i minst 48 timmar. Du ska inte ha halsont, huvudvärk, värk i muskel och leder, feber, torrhosta, nästäppa, snuva, illamående, andningsbesvär eller andra symptom på luftvägsinfektion. Syftet med testet är att fastställa friskhet från infektion.

CovidLabs utför endast provtagning och utfärdar intyg. Kund ansvarar själv för att ta reda på vilken typ av provtagning och vilka tidsgränser som gäller för dennes behov. 

I samarbete med:

©2021 by CovidLabs