Provtagning för reseintyg Synlab Medilab - Sabbatsberg

  • Tar EJ emot patienter utan svenskt personnummer

  • Endast tidsbokning

  • Endast RT PCR-test (måndag - torsdag)

Information om provtagning hos Synlab Medilab - Sabbatsberg

I Sabbatsberg samarbetar vi med Synlab Medilab som utför provtagningen i deras lokaler på Olivecronas väg 1, 1 tr.

Om du har frågor gällande ditt intyg, tid för provsvar, betalning eller dylikt vänligen kontakta oss på info@covidlabs.se. Personalen på provtagningsstället kan inte svara på dessa frågor 

CovidLabs utför endast provtagning och utfärdar intyg. Kund ansvarar själv för att ta reda på vilken typ av provtagning och vilka tidsgränser som gäller för dennes behov. 

I samarbete med:

©2021 by CovidLabs